Всі думали, що соба ка хотіла бути поруч з могил ою господаря. Коли люди придивил ись ближче, то обімлі ли