Якщ о би це не попа ло на віде0, то ніхто би не повір ив