Ця дівчин ка прочита ла на святкува нні вірш, яко му її навч ив дідусь. Зал вп ав у сту пор