Діти крича ли й кликали допомо гу, але люди розбігали ся, наче таргани! На допомо гу дітям прийшли бродя чі собаки