Сніг танув на даху лише в одному місці і люди зверну ли увагу на дах цього будин ку, та коли потрапи ли всередину, ледве повіри ли своїм очам