Лікар натиск ає на жи віт цієї жін ки. Дивіться, що трапил ось далі