Ця жін ка стоя ла на зупин ці і чекала автоб ус. Дивіться що стало ся через хвили ну