Багатодіт на мати купи ла будин ок в селі на останні гро ші. А вночі вони почу ли крики з підва лу