Під час похо рону і прощання з чоловіком жінка раптом звернула увагу на щось див не на рукаві – і негайно зупини ла церемо нію