Прокидаєть ся віра в люд ей. Ті, хто бач ив це від ео, досі плач уть