Ця мама прове ла 16 днів з мертв ою донь кою і навіть гуляла з нею в па рку – зрештою, наважила ся викласти ці 10 фо то