Малюkа ніхт0 не забиpав з полоrовоrо, він крuчав таk, що вуxа заkладало. А одноrо разу замовk…